Log in

REALIZACJA INWESTYCJI

Z początkiem października 2020 roku, rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Realizatorem przedsięwzięcia pod tytułem ,,Budowa wiaty na terenie „Byłej Hydroforni” w Rokicie w celu zapewnienia miejsca spotkań dla mieszkańców” jest Urząd Gminy w Przybiernowie. Projekt ma na celu poprawę jakości życia oraz zwiększenie aktywności mieszkańców.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej.