Log in

REALIZACJA INWESTYCJI

W połowie października 2020 roku, rozpocznie się realizacja projektu współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Realizatorem przedsięwzięcia pod tytułem ,,Budowa oświetlenia przy drodze do jeziora i terenu nad jeziorem w Czarnogłowach w celu zwiększenia bezpieczeństwa’’ jest Urząd Gminy w Przybiernowie. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa, poprawę jakości użytkowania obiektu oraz zwiększenie aktywności mieszkańców.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej.