Log in

Przebudowa drogi w Babigoszczy

Przebudowa drogi w Babigoszczy
zobacz więcej zdjęć W dniu 18 września 2019r.  doszło do uroczystego podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Tomaszem Hincem Wojewodą Zachodniopomorskiem a Lilią Ławicką Wójtem Gminy Przybiernów.
Gmina Przybiernów uzyska wsparcie na zadanie pn. “Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Babigoszcz – od drogi powiatowej nr 4132Z w kierunku północnym”. Wysokość dofinansowania Wojewody Zachodniopomorskiego wyniesie 541.627,41 zł. Pozostałe środki stanowiące nie mniej niż 30 % wydatków kwalifikowalnych  pochodziły będą z budżetu Gminy Przybiernów.  To już druga inwestycja realizowana przez gminę z wieloletniego programu Funduszu Dróg Samorządowych. W poprzednim roku dokonano przebudowy ul. Jagiełły i Krzywoustego w Przybiernowie.