Log in

Odbiór drogi w Babigoszczy już wkrótce

 Droga dojazdowa do Babigoszczy na ukończeniu
zobacz więcej zdjęć Zaawansowanie prac związanych z przebudową drogi dojazdowej w m. Babigoszcz – od drogi powiatowej nr 4132 Z w kierunku północnym jest tak duże, że wykonawca zakończy planowane roboty przed umownym terminem. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych jest trzecią inicjatywą wspólnie realizowaną na terenie naszej gminy.