Log in

Odbiór drogi w Babigoszczy

 Odbiór drogi w Babigoszczy
W dniu 30 marca 2020r. odebrana została inwestycja mająca na celu przebudowę drogi w Babigoszczy. W odbiorze uczestniczył inspektor nadzoru, wykonawca robót oraz inwestor-Gmina Przybiernów. Zadanie miało na celu: przeprowadzenie robót przygotowawczych w tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, roboty rozbiórkowe, wykonanie jezdni i poboczy utwardzonych a także wykonanie ciągu dla pieszych i zjazdów do posesji. Zadanie zostało współfinansowane z budżetu Państwa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.