Log in

Inwestycja w Łoźnicy

2019 09 23 inwestycjaW siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie w dniu 18.09.2019r.  Wojewoda Zachodniopomorski  Tomasz Hinc i Starosta Powiatowy Tomasz Stanisławski podpisali umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych. Na terenie Gminy Przybiernów zrealizowane będzie zadanie pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z  Babigoszcz – Łoźnica”.  Wysokość dofinansowania  wyniesie 771.942,14 zł. Pozostałe środki stanowiące nie mniej niż 30 % wydatków kwalifikowalnych pochodziły będą z budżetu Starostwa Powiatowego w Goleniowie,  w tym  100.000 zł zadeklarowane zostały przez Gminę Przybiernów na współfinansowanie inwestycji .