Log in

Podpisanie umowy na przebudowę ul. Lipowej w Czarnogłowach

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Podpisanie umowy na przebudowę ul. Lipowej w Czarnogłowach
zobacz więcej zdjęć

24 maja 2019r w siedzibie Książnicy Pomorskiej w Szczecinie podpisana została umowa o przyznanie pomocy Gminie Przybiernów na "Przebudowę drogi gminnej w Czarnogłowach na odcinku 0,472 km a przez to poprawa bezpieczeństwa i możliwości dotarcia uytkowników do obiektów użyteczności publicznej(SP)" . Operacja zostanie zrealizowana przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".