Log in

Inwestycja drogowa w Czarnogłowach

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 
Realizowana przez Gminę Przybiernów inwestycja pn. “Przebudowa drogi gminnej w Czarnogłowach” współfinansowana środkami unijnymi poprawi bezpieczeństwo i możliwości dotarcia użytkowników do obiektu użyteczności publicznej jakim jest Szkoła Podstawowa w Czarnogłowach. Gmina Przybiernów uzyskała na to zadanie wsparcie ze środków EFRROW w formie refundacji w wysokości 396.613 zł. tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.