Log in

Zakończenie przebudowy ulicy Lipowej w Czarnogłowach

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

2020 05 14 lipowa

Oddano do użytku ulicę Lipową w Czarnogłowach. Prace polegały na zmianie nawierzchni ze starej asfaltowej, na nową polbrukową. Końcowy odbiór robót odbył się 11 maja, tj. ponad dwa tygodnie przed planowanym terminem. W ramach przedmiotowych robót ułożono nawierzchnię jezdni na odcinku 472 metrów z kostki brukowej betonowej na podłożu cementowo-piaskowym. Całość prac przyczyniła się do znacznej poprawy komfortu korzystania z ulic i dojazdu do posesji oraz możliwości dotarcia użytkowników do obiektu użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego, jak również pozytywnie zmieniła wizerunek okolicy. Inwestycja została dofinansowana ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie oraz funduszy Gminnych.

Zgodnie z umową na dofinansowanie planowana wartość robót całkowitych stanowi kwotę 624.518,24 zł, w tym dofinansowanie wynosi do 63,63 %. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 396.613,00 zł.