Log in

Rozstrzygnięcie I naboru wniosków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2021 02 09 rzadowy funduszRządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, stanowiące rządową "Tarczę dla samorządów". Cały Program, blisko 12 miliardów bezzwrotnego wsparcia, został przeznaczony m.in. na realizację projektów infrastrukturalnych, wsparcie edukacji, cyfryzacji. Gmina Przybiernów złożyła cztery wnioski o dofinansowanie, aplikując o środki w łącznej wysokości ponad 3,5 miliona złotych. W ramach rozstrzygniętego naboru pozyskano 1.375.316 złotych dotacji na realizację dwóch zadań: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowa-Świerkowa-Ogrodowa oraz Jaśminowa  w Przybiernowie”oraz "Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla m. Budzieszewice, Łoźnica i Dzieszkowo", które posiada również wsparcie ze środków unijnych a pozyskanie dofinansowanie ze środków  RZFIL umożliwi podłączenie większej ilości odbiorców.