Log in

Wnioski o dofinansowanie

W odpowiedzi na ogłoszone nabory ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,

Gmina Przybiernów złożyła maksymalną liczbę wniosków, których wartość stanowi górny limit pomocy tj. kwotę 5.000.000 zł. Zaplanowane działania wpisują się w założenia naboru i dotyczą wsi popegeerowskich tj.:

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Przybiernów

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie oświetlenia na ulicy Mieszka I w Przybiernowie, a także przy drodze powiatowej nr 1039Z między Rokitą a stacją PKP oraz stacją PKP a Moraczem.

Przebudowa dróg i placów w Gminie Przybiernów

Inwestycja polegająca na przebudowie części ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Leśnej w Przybiernowie, a także placów/dróg wewnętrznych znajdujących się w Łoźnicy oraz Przybiernowie, które stanowią zajazd dla autobusów, w tym zajazd przy szkole podstawowej.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łoźnica

Inwestycja zakłada budowę nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami za rzeką Gowienicą. Należy również wykonać przejście pod rzeką i włączenie nowej sieci do istniejącej infrastruktury. Zmodernizowany zostanie także odcinek od stacji uzdatniania wody w kierunku rzeki, polegający na wymianie istniejącej sieci wykonanej z włókna azbestowego, którego średnica uniemożliwia dobre ciśnienie wody dla nowych odbiorców.

Złożono także dwa wnioski o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przebudowa dróg gminnych na kwotę 4.000.000 zł:

-budowa kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego oraz wykonanie chodnika oraz nawierzchni z kostki brukowej ulicy Kazimierza Jagiellończyka i Kazimierza Wielkiego w Przybiernowie,

- przebudowa drogi w miejscowości Kartlewo,

- przebudowa drogi w miejscowości Miodowice,

- przebudowa drogi- ulica Krótka w Czarnogłowach.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Przybiernowie w wysokości 2.647.573,05 zł. W budynku znajduje się siedziba: urzędu gminy, rady gminy, urzędu stanu cywilnego, ośrodka pomocy społecznej, administracji szkół, ośrodka zdrowia z gabinetami specjalistycznymi, stacji pogotowia ratunkowego oraz komisariatu policji.

Bardzo liczymy, że inwestycje zostaną zakwalifikowane do dofinansowania, bo odzwierciedlają ważne i podstawowe potrzeby społeczne, a ich wykonanie bez wsparcia zewnętrznego jest niemożliwe.

Zauważając kluczowy problem w naszej gminie jakim jest stan dróg powiatowych od kilku lat nieustannie wnioskujemy do Starostwa Powiatowego w Goleniowie o przeprowadzenie inwestycji na drogach, których są właścicielem.

W sierpniu 2020r. złożyliśmy wniosek do projektu budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2021r.o ujęcie następujących inwestycji:

  • Budowę chodnika na ul Mieszka I w Przybiernowie,
  • Budowę chodnika i remont dróg w Przybiernowie,
  • Budowę chodnika przy ul. Dąbrowskiego i ul. Fabrycznej w miejscowości Czarnogłowy,  
  • Remont drogi Włodzisław - Golczewo, na odcinku od miejscowości Włodzisław, do końca obszaru powiatu goleniowskiego,
  • Budowę ciągów pieszo-rowerowych przy drodze powiatowej na odcinku Rokita - Przybiernów,
  • Budowę chodników w miejscowościach Zabierzewo, Miodowice i Rzystnowo,
  • Przebudowę drogi powiatowej Łoźnica-Goleniów wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych (odcinek Żółwia Błoć – Łoźnica),
  • Remont drogi Babigoszcz-Łoźnica.

Niestety pomimo deklaracji współfinansowania zadań przez Gminę Przybiernów w udziale 25-30%, żadna wnioskowana sprawa nie znalazła akceptacji.