Log in

Projekt "Świadomie Bezpieczni w Gminie Przybiernów"

Gmina Przybiernów na początku roku 2017 złożyła do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o dofinansowanie zadania "Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017" w obszarze działania "Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży".
Wniosek pomyślnie przeszedł weryfikację i został zakwalifikowany do realizacji."
Projekt nosi tytuł "Świadomie Bezpieczni w Gminie Przybiernów".
Będzie realizowany od czerwca do grudnia 2017 roku na terenie Gminy Przybiernów i obejmie swoim zasięgiem obwody szkół w Przybiernowie i Czarnogłowach. Kwota dotacji, jaką otrzymamy na realizację, wynosi 57.667,00 zł, wkład własny gminy 14.522,00 zł. Całkowity koszt zadania to 72.189,00 zł.

W ramach projektu będą odbywały się zajęcia artystyczne (muzyczne, teatralne, plastyczne, fotograficzne, taneczne), sportowe, imprezy środowiskowe (turnieje, festyny). Przewidziane są także warsztaty szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli.
Celem projektu jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa społecznego, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.
W program działań zawartych w projekcie "Świadomie Bezpieczni w Gminie Przybiernów" będą zaangażowane następujące instytucje: Policja w Przybiernowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie, Zespół Interdyscyplnarny ds. Przemocy w Rodzinie w Gminie Przybiernów, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Przybiernowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Przybiernowie oraz społeczność lokalna.

W załączeniu harmonogram planowanych działań odbywających się w ramach realizowanego projektu.

W załączeniu Sprawozdanie z realizacji pleneru rodzinnego „Bezpieczna Rodzina”.

W załączeniu Sprawozdanie z pikniku „Bezpiecznie nad wodą” w Przybiernowie

 

 

Sprawozdanie z imprezy środowiskowej „ Dla naszych rodziców”
zorganizowanej w ramach
PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ
„ RAZEM BEZPIECZNIEJ” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 (2016r.)
Projekt „ Świadomie Bezpieczni w Gminie Przybiernów”