Log in

„Zdalna szkoła + w Gminie Przybiernów” - przekazanie sprzętu komputerowego

 

W ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła +” Gmina Przybiernów zakupiła:

• 5 szt. komputerów przenośnych,
• 12 szt. komputerów stacjonarnych,
• 17 szt. pakietów oprogramowania biurowego,
• 12 szt. kamer internetowych USB min HD do komputerów stacjonarnych,
• 12 szt. słuchawek nausznych przewodowych.


Koszt realizacji projektu to 54.424,00 zł brutto w całości sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Komputery przekazano zostaną dyrektorom szkół dla, których Gmina Przybiernów jest organem prowadzącym, w celu udostępnienia ich uczniom (w tym rodzinom wielodzietnym 3+) i nauczycielom do realizacji podstawy programowej w formie zdalnego nauczania.


Do Szkoły Podstawowej w Przybiernowie przekazano:

• 4 szt. komputerów przenośnych,
• 8 szt. komputerów stacjonarnych,
• 12 szt. pakietów oprogramowania biurowego,
• 8 szt. kamer internetowych USB min HD do komputerów stacjonarnych,
• 8 szt. słuchawek nausznych przewodowych,


a do Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach:
• 1 szt. komputera przenośnego,
• 4 szt. komputerów stacjonarnych,
• 5 szt. pakietów oprogramowania biurowego,
• 4 szt. kamer internetowych USB min HD do komputerów stacjonarnych,
• 4 szt. słuchawek nausznych przewodowych.

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami COVID-19 i ma na celu umożliwienie nauki zdalnej uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia uczestnictwo w nauce przez internet.

Wójt Gminy
Lilia Ławicka