Log in

Zdalna szkoła w Gminie Przybiernów

2020 05 06 plakat zdalna

02.04.2020 r. Gmina Przybiernów złożyła wniosek o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Wniosek “Zdalna szkoła w Gminie Przybiernów” przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 59 997,42 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów dla placówek oświatowych. Zakres rzeczowy wniosku obejmuje zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej tj. 17 laptopów oraz 10 licencji oprogramowania biurowego, który zostanie przekazany do Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Przybiernowie oraz Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Dnia 24.04.2020 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu. Po wprowadzeniu środków finansowych do budżetu, możliwy będzie zakup sprzętu.

Wójt Gminy
Lilia Ławicka