Log in

Zdalna szkoła w Gminie Przybiernów - przekazanie sprzętu komputerowego

 

Zdalna szkoła w Gminie Przybiernów
Dnia 06.05.2020r. w imieniu Gminy Przybiernów Wójt Pani Lilia Ławicka wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Anną Ziębą oficjalnie przekazały dyrektorom szkół zakupiony wysokiej jakości sprzęt komputerowy (17 laptopów oraz 10 licencji oprogramowania biurowego). Dzięki uzyskanym na wniosek środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 laptopy wraz z oprogramowaniem przekazano do:
- Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Przybiernowie w ilości 11 szt. komputerów oraz 4 licencje oprogramowania biurowego,
- Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach w ilości 6 szt. komputerów oraz 6 licencji oprogramowania biurowego.
Sprzęt zostanie przekazany uczniom, którzy nie posiadają lub mają ograniczony dostęp do sprzętu umożliwiającego im udział w zdalnych lekcjach. Dyrekcja szkoły zdecyduje, do których uczniów trafi sprzęt, by umożliwić zdalną naukę. Gdy wszystko wróci do normy, a uczniowie do szkoły, komputery te zostaną przekazane szkole jako wyposażenie pracowni komputerowej.

Wójt Gminy
Lilia Ławicka