Log in

KLAUZULA INFORMACYJNA – PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w PRZYBIERNOWIE

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Przybiernów, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów. Gminę reprezentuje Wójt. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: (+48) 91 418 64 51, adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą telefonu: +48 608 442 652 lub adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez fotopułapkę przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  4. Jeżeli zostanie zarejestrowany fakt nielegalnego pozbywania się odpadów zapis z fotopułapki zostanie przekazany Policji i wykorzystany jako dowód w postępowaniu, pozostałe nagrania będą kasowane.
  5. Zapisy fotopułapki będą przechowywane przez 14 dni. W przypadku, w którym stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania; usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.