Log in

Nauka gry na keyboardzie w Ośrodku Kultury

Nauka gry na keyboardzie w Ośrodku Kultury

Wyruszyli w świat dźwięków i melodii

Pierwsze kroki, a właściwie dźwięki, stawiają młodzi adepci gry na keyboardzie, w czasie zajęć muzycznych, odbywających się w naszym Ośrodku Kultury,  prowadzonych przez pana Aleksandra Sielickiego, ze Szkoły Muzyki Rozrywkowej „BEMOL”.

Pan Aleksander to pianista, ale również doskonały perkusista. Ukończył Szkołę Muzyczną I stopnia w Goleniowie w klasie fortepianu, a później uczęszczał do  Szkoły Muzycznej II stopnia w Szczecinie, w klasie perkusji jazzowej. Jest także absolwentem Akademii Morskiej w Szczecinie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Przez cztery lat werblista w orkiestrze dętej „Wood and Brass Band” z Goleniowa. Przez kilka lat związany był z Akademią Sztuki w Szczecinie. Brał udział w licznych warsztatach muzycznych w Polsce i za granicą, m.in. Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe, Croatia Drum Camp. W wolnym czasie zajmuje się również produkcją beat’ów hip-hopowych.

Pierwszą w historii naszego Ośrodka „klasę muzyczną” uruchomiono dzięki nawiązanej współpracy pomiędzy Gminą Przybiernów, Gminnym Centrum Kultury a Szkołą Muzyki Rozrywkowej „BEMOL” z Goleniowa, należącą do p. Bartosza Bojdo. Szkoła zapewniła nauczyciela (p. Aleksander) i podjęła się organizacji zajęć, także od strony formalnej, gmina  zakupiła instrument (keyboard), natomiast OK w Przybiernowie  udostępniła swoją przestrzeń i pomoc w sprawnym przeprowadzaniu zajęć. Współpraca ta została spisana w formie umowy pomiędzy stronami. Umowa ta określa również koszty wynajmu pomieszczeń OK w Przybiernowie, w celów prowadzenia zajęć, które Szkoła zobowiązała się co miesiąc opłacać na rzecz Gminy.

Na lekcje uczęszcza  obecnie pięcioro dzieci, co oznacza, że są jeszcze dwa miejsca wolne dla chętnych podjęcia się nauki gry na keyboardzie- szczegóły bezpośrednio u pracowników w GCK.BP, na bieżąco też na stronie Facebook naszej instytucji kultury. Lekcje odbywają się w każdy poniedziałek, po południu. Koszty zajęć, na podstawie umowy uczestnictwa zawieranej już bezpośrednio ze Szkołą „BEMOL”, pokrywają już sami rodzice.

Niezmiernie się cieszymy, że w naszym Ośrodku Kultury w Przybiernowie udało się rozpocząć naukę gry na keyboardzie.  Kto wie, czy dla dzieci nie będzie to początek wielkiej muzycznej kariery, czego szczerze Życzmy wszystkim młodym uczestnikom zajęć! Niech ta piękna przygoda z muzyką trwa jak najdłużej.

Inf. własne