bip Przybiernów
Log in

Do Mieszkańców

Panie i Panowie!
Drodzy Mieszkańcy Gminy Przybiernów!

Za nami wyjątkowy rok – 2019.
Niedawno, bo w 2018 obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Było to wielkie święto polskiej wolności i narodowej dumy!
    W roku 2019 przypominaliśmy sobie i światu jak wielki jest polski duch wolności. Okazją do tego było stulecie powstania wielkopolskiego i pierwszego z trzech powstań śląskich, 80-rocznica wybuchu II wojny światowej oraz 20-lecie członkostwa Polski w NATO. Upamiętnialiśmy także rocznicę 15-lecia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej oraz 30-lecie przełomowych wyborów z 4 czerwca 1989 roku – w szczególności pierwszych wolnych wyborów do Senatu.
    Te daty i wydarzenia pokazują nasze dzieje jako historię nieustępliwych, solidarnych starań o wolność, niepodległość i pokój.
    Rok 2020 będzie również bogaty w ważne wydarzenia patriotyczne. Obchodzić będziemy 75. rocznicę ustanowienia polskiej administracji na Pomorzu Zachodnim.
    Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego ustanowił rok 2020 – rokiem 75-lecia Polskiego Pomorza Zachodniego. W roku jubileuszowym nie może zabraknąć szerokiej debaty o ogromnej roli samorządu terytorialnego w budowaniu tożsamości mieszkańców i potencjału gmin, powiatów, regionów. 30. rocznica odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce wpisuje się bowiem w obchody 75-lecia Polskiego Pomorza Zachodniego.

     Jako władze gminy skupiamy się na odpowiedzialnym i harmonijnym inwestowaniu, a także bezpieczeństwie finansowym gminy.
     Warto w tym miejscu podkreślić jak przedstawia się nasza sytuacja finansowa, a tym samym nasz gminny budżet.
     Dochody wykonane za 2019r. wyniosły ponad 25 mln zł, natomiast wydatki wykonane prawie 23 mln zł. Jest to budżet nadwyżkowy.
     Ale mamy również swoje zobowiązania finansowe. Dług na koniec 2019 wyniósł 9.216.304,93 zł co stanowi 37%, przy maksymalnym 60% wskaźniku.
     W ciągu minionego roku nasze zadłużenie zmniejszyło się o 3.371.969,53 zł, tym samym poziom zadłużenia spadł o 19%.
     Nasze zobowiązania na koniec 2020 roku będą wynosić 6.803.323,23 zł, wówczas wskaźnik zadłużenia gminy spadnie do 25,5% dochodów.
     Świadczy to, że budżet jest stabilny, a gmina bezpieczna.
     
Mimo niedużego budżetu i naszych zobowiązań finansowych realizowaliśmy małe i większe inwestycje.
     Skończyliśmy projekt związany z budową 103 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i modernizacją SUW w Babigoszczy.
     Od jesieni 2019  trwa przebudowa drogi wewnętrznej w Babigoszczy i ulicy Lipowej w Czarnogłowach. Inwestycje te będą miały swój finał w tym roku. Zakończona została przebudowa odcinka drogi powiatowej w Łoźnicy – była to wspólna inwestycja ze Starostwem w Goleniowie. Gmina do budowy tej drogi dołożyła 100tysięcy zł.
     Na naprawę bieżącą naszych dróg również wydaliśmy sporą pulę pieniędzy. Mam jednak świadomość, że są to zbyt małe środki finansowe, a prace wykonane są krótkotrwałe i należy je co pewien czas powtarzać. Budowa dróg, ulic wymaga bowiem ogromnych nakładów finansowych. Obecnie 1 km drogi kosztuje milion złotych.
     Wiele naszej uwagi poświeciliśmy, aby nasze wsie wyglądały ładnie, dlatego też zagospodarowana została przestrzeń publiczna. W Łoźnicy zbudowana została wiata z mini biblioteką, w Moraczu, Brzozowie i Kartlewie powstały siłownie napowietrzne, a w Buku zamontowany nowy plac zabaw.
Braliśmy udział w programie Koszalińskiej Agencji Rozwoju, dzięki temu  w Łoźnicy wykonano oświetlenie boiska i wiaty, a Miodowicach ogrodzenie wokół świetlicy. Należy tu podkreślić bardzo duże zaangażowanie sołtysów i mieszkańców, bo w głównej mierze zostały te inwestycje dzięki nim wykonane.
W tym roku w programie KAR udział wezmą pozostałe dwa sołectwa – Rokita i Czarnogłowy, gdyż one były objęte rewitalizacją.
     Natomiast w samym Przybiernowie zbudowana została nowa aleja cmentarna i przebudowana część starej alei.
     Na majątku gminnym mamy jeszcze wiele mieszkań komunalnych, które są w różnym stanie technicznym. Od paru lat staramy się zabezpieczać środki na ich remont. W ubiegłym roku również przełożyliśmy kolejny dach w jednym z budynków komunalnych. W budynku Urzędu Gminy wymienione zostało częściowo orynnowanie.
      W związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym został zakupiony sprzęt i program do obsługi sesji Rady Gminy.
     
Ważnym zadaniem gminy jest utrzymanie przedszkola i szkół.
W budżecie gminy realizowanie zadań oświatowych wynosi ponad 50%. Natomiast subwencja oświatowa wystarcza głównie na wynagrodzenia nauczycielskie. Mimo to w ubiegłym roku doposażyliśmy obie szkoły w sprzęt komputerowy, a w Szkole Podstawowej w Czarnogłowach założony został monitoring.
      W okresie wakacyjnym wyremontowane zostały korytarze i klasy, zwłaszcza te, które tego wymagały.
      Zadbaliśmy o to, aby nasz GOK w Przybiernowie miał dobre nagłośnienie, dlatego zakupiliśmy sprzęt nagłaśniający z którego korzystają różne grupy, zespoły podczas swojej artystycznej działalności.
      Wiele środków przeznaczyliśmy na bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, dbając o funkcjonowanie trzech jednostek OSP. W 2019 roku strażacy brali udział w 118 akcjach/interwencjach. W ubiegłym roku dzięki staraniom pana Komendanta otrzymaliśmy samochód stażacki, co prawda nie nowy ale w dobrym stanie technicznym, który w dużym stopniu zabezpiecza nasze potrzeby, został doposażony już z naszych środków finansowych.
      Rozwiązaliśmy wspólnie z PUWISem tzw. „palący problem” wody w Rokicie. Wreszcie Rokita podłączona została do ujęcia wody w Moraczu, tym samym zapewniliśmy mieszkańcom tej miejscowości dobrą jakość wody.
      Zapewne wszystkie wymienione inwestycje przyczynią się do estetyki miejscowości i zapewnią większe bezpieczeństwo mieszkańcom.
     
W ubiegłym roku złożyliśmy kilka wniosków do różnych instytucji – Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursów, rozpatrzenie wniosków.
Niektóre zostały już zrealizowane w 2019r. np. wniosek związany z utylizacją azbestu.
Jeden ze złożonych wniosków dotyczy budowy ujęcia wody, SUW oraz sieci wodociągowej i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Budziszewic, Łoźnicy i Dzieszkowa.
Czekamy również na rozpatrzenie wniosku dotyczącego wymiany pieców w ramach programu antysmogowego oraz wniosku na utylizację odpadów pochodzących z produkcji rolnej: folii, sznurka, big -baków.
      Natomiast wniosek dotyczący stworzenia kompleksów rekreacyjnych w Zabierzewie, Miodowicach, Babigoszczy i Świętoszewie również czeka na ocenę Urzędu Marszałkowskiego.
      Jednak nie wszystkie wnioski składane przez gminę otrzymują dofinansowanie. Tak właśnie stało się z wnioskiem dotyczącym rewitalizacji miejscowości Czarnogłowy, a mianowicie remontu szkoły, doposażenia GOKu oraz budowy siłowni napowietrznej. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej.
Oczywiście wymieniłam, te najważniejsze inwestycje, przedsięwzięcia, zadania, programy, które zostały zrealizowane w 2019 roku.

Tyle udało się nam wspólnie zrobić. Dużo czy mało?
Państwu zostawiam odpowiedź.
Ja natomiast w imieniu swoim, pani Skarbnik, Sekretarz i pracowników Urzędu Gminy, chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy z nami współpracowali, a również nas wspierali w realizacji często niełatwych zadań.
Dziękuję Radzie Gminy wraz z panem Przewodniczącym, sołtysom, Dyrektorom szkół i dyrektorom jednostek organizacyjnych, nauczycielom, pracownikom szkół, strażakom, paniom z Centrum Kultury, przedsiębiorcom, rolnikom, księżom za wspólny wkład w rozwój i promocję gminy.

Szanowni Państwo!
Ale sprawy publiczne, społeczne, gospodarcze to nie jedyne dziedziny życia. Istnieją też inne ważne wybory i decyzje. Osobom, które będą przeżywać w tym roku różne doniosłe osobiste wydarzenia – życzę spokoju, optymizmu i oczywiście powodzenia. Niech Państwa starania z lat ubiegłych przyniosą oczekiwane owoce. Niech Nowy Rok 2020 upłynie Państwu w zdrowiu i pomyślności.
Życzę pokoju, wzajemnego szacunku i zrozumienia w Państwa rodzinach, w gronie przyjaciół, sąsiadów, współpracowników. Oby zawsze mogli Państwo liczyć na życzliwy uśmiech i pomocną dłoń, na przejawy zwykłej ludzkiej serdeczności.
Nie szczędźmy ich sobie – bo im więcej dajemy tym więcej otrzymujemy.
Jeszcze raz! Wszystkiego najlepszego w 2020 roku

Lilia Ławicka
Wójt Gminy Przybiernów