Log in

Obsługa mieszkańców możliwa jest przy zachowaniu wymogów sanitarnych. 

Nadal najbezpieczniejszą i pożądaną formą kontaktu z urzędnikami jest kontakt telefoniczny i mailowy.  Zachęcamy Państwa do korzystania z tej możliwości załatwiania spraw urzędowych. Jeśli jednak zachodzi konieczność pojawienia się w urzędzie osobiście w celu załatwienia sprawy, należy umówić wizytę.

Podstawowe dane kontaktowe:
sekretariat urzędu (centrala) tel. 914667530 e-mail: sekretariat@przybiernow.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 914667549 lub 914186454
GZEAS tel. 914667556
Urząd Stanu Cywilnego tel. 914667562 (wejście B do Urzędu)
Szczegółowy wykaz numerów znajduje się na stronie: http://bip.przybiernow.pl/strony/menu/53.dhtml

W przedsionku przy wejściu głównym do Urzędu (wejście A) została umieszczona skrzynka podawcza i bez wchodzenia do budynku można pozostawić pismo, wniosek, itp. W sprawach z zakresu USC oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych do Urzędu można wejść tylko przez wejście B.

Wprowadzone zasady bezpiecznego przebywania w Urzędzie:
  • Wchodząc do Urzędu należy zdezynfekować ręce po wejściu do budynku.
  • Każdy interesant zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej zakrywającej usta oraz nos.
  • Zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych.
  • W każdym pokoju może jednorazowo przebywać jeden interesant na jedno stanowisko obsługi.
  • Należy zachować dystans społeczny.

Aktualizowano dnia 27.05.2020r.

Koronawirus

Tytuł Poprawiono
Koronawirus - komunikaty władz centralnych RP (aktualizacja 08.05.2020r.) 17 maj 2020
Zaktualizowane zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem (03.04.2020r.) 05 kwiecień 2020
Koronawirus - zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikem badania 29 marzec 2020
Koronawirus - komunikaty Wojewody Zachodniopomorskiego (aktualizacja 24.03.2020r.) 29 marzec 2020
Koronawirus - informacje o kwarantannie (aktualizacja 24.03.2020r.) 29 marzec 2020
Rejestracja w PUP przez internet - film 24 marzec 2020
Informacja dot. izolacji i kwarantanny 16 marzec 2020
Zmiana funkcjonowania Grupy Operacyjnej Wojewody Zachodniopomorskiego 16 marzec 2020
Komunikat w sprawie kontaktu z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy 16 marzec 2020
Informacja od PUWIS w Nowogardzie 13 marzec 2020
Gala Sołtysów - odwołana 13 marzec 2020
Koronawirus - obsługa interesantów 24 marzec 2020
Zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych 13 marzec 2020
Ważna informacja dla interesantów PUP 13 marzec 2020
Komunikat wojewody dotyczący imprez i klubów 13 marzec 2020
Koronawirus - zalecenia higieniczne i dane kontaktowe 29 marzec 2020