Log in

Obsługa mieszkańców możliwa jest przy zachowaniu wymogów sanitarnych. 

Nadal najbezpieczniejszą i pożądaną formą kontaktu z urzędnikami jest kontakt telefoniczny i mailowy.  Zachęcamy Państwa do korzystania z tej możliwości załatwiania spraw urzędowych. Jeśli jednak zachodzi konieczność pojawienia się w urzędzie osobiście w celu załatwienia sprawy, należy umówić wizytę.

Podstawowe dane kontaktowe:
sekretariat urzędu (centrala) tel. 914667530 e-mail: sekretariat@przybiernow.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 914667549 lub 914186454
GZEAS tel. 914667556
Urząd Stanu Cywilnego tel. 914667562 (wejście B do Urzędu)
Szczegółowy wykaz numerów znajduje się na stronie: http://bip.przybiernow.pl/strony/menu/53.dhtml

W przedsionku przy wejściu głównym do Urzędu (wejście A) została umieszczona skrzynka podawcza i bez wchodzenia do budynku można pozostawić pismo, wniosek, itp. W sprawach z zakresu USC oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych do Urzędu można wejść tylko przez wejście B.

Wprowadzone zasady bezpiecznego przebywania w Urzędzie:
  • Wchodząc do Urzędu należy zdezynfekować ręce po wejściu do budynku.
  • Każdy interesant zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej zakrywającej usta oraz nos.
  • Zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych.
  • W każdym pokoju może jednorazowo przebywać jeden interesant na jedno stanowisko obsługi.
  • Należy zachować dystans społeczny.

Aktualizowano dnia 27.05.2020r.

Zdalna szkoła w Gminie Przybiernów - przekazanie sprzętu komputerowego

 

Zdalna szkoła w Gminie Przybiernów
zobacz więcej zdjęć Dnia 06.05.2020r. w imieniu Gminy Przybiernów Wójt Pani Lilia Ławicka wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Anną Ziębą oficjalnie przekazały dyrektorom szkół zakupiony wysokiej jakości sprzęt komputerowy (17 laptopów oraz 10 licencji oprogramowania biurowego). Dzięki uzyskanym na wniosek środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 laptopy wraz z oprogramowaniem przekazano do:
- Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Przybiernowie w ilości 11 szt. komputerów oraz 4 licencje oprogramowania biurowego,
- Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach w ilości 6 szt. komputerów oraz 6 licencji oprogramowania biurowego.
Sprzęt zostanie przekazany uczniom, którzy nie posiadają lub mają ograniczony dostęp do sprzętu umożliwiającego im udział w zdalnych lekcjach. Dyrekcja szkoły zdecyduje, do których uczniów trafi sprzęt, by umożliwić zdalną naukę. Gdy wszystko wróci do normy, a uczniowie do szkoły, komputery te zostaną przekazane szkole jako wyposażenie pracowni komputerowej.

Wójt Gminy
Lilia Ławicka