Log in

 

2021 04 20 plakat

szczepimy sie ostatnia prosta 1

 

Aktualizacja - Granty PPGR - weryfikacja wniosków

Granty PPGR Zmiany 1

W związku ze zmianą wytycznych i związaną z tym koniecznością uzupełnienia przez Gminę Przybiernów wniosku o uzyskanie „Grantu PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych uczniów, ubiegających się o komputery oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

Złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o następujące dokumenty, poświadczające:

1) stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego w przypadku ich posiadania (prosimy nie składać wniosków do USC o sporządzenie aktów) lub podanie danych takich jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia i ewentualnie nazwisko rodowe dziecka wskazanego we wniosku oraz wszystkich krewnych w linii prostej kończąc na przodku, który pracował w PPGR celem sprawdzenia pokrewieństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego, zgodnie z załączoną informacją w formacie .docx lub .pdf).

2) fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, a w przypadku braku prosimy o podanie imion rodziców pracownika PGR i jego daty urodzenia). Nie dotyczy osób, które złożyły stosowne dokumenty.

3) w przypadku uczniów szkół średnich i szkół podstawowych zlokalizowanych poza Gminą Przybiernów zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym – poza Gminą Przybiernów. W przypadku braku takiego zaświadczenia prosimy o podanie adresu i danych kontaktowych szkoły (o ile nie zostały podane w składanym oświadczeniu).

Wyżej wymienione dokumenty są niezbędne do dokonania weryfikacji oświadczeń o wsparcie dla uczniów (czyli przekazanie im komputerów, pozyskanych przez Gminę Przybiernów w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów”), jednak podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku tych danych Gmina nie będzie mogła dokonać pozytywnej weryfikacji.

Prosimy w miarę możliwości o kontakt telefoniczny 914186451, wew. 38 lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin uzupełnienia upływa z dniem 26.11.2021r.