Log in

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy
zobacz więcej zdjęć

W dniu 21 czerwca 2022r. podczas XXVI Sesji Rady Gminy w Przybiernowie, Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy pani Lilii Ławickiej wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.
Procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Wójta Raportu o stanie Gminy Przybiernów za 2021 rok.
Nikt z mieszkańców nie zgłosił chęci wzięcia udziału w debacie nad Raportem. Po zakończeniu debaty nad Raportem Rada Gminy w Przybiernowie jednomyślnie udzieliła Pani Lilii Ławickiej Wójtowi Gminy wotum zaufania.
Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, informacją o stanie mienia gminy, sprawozdaniem finansowym za 2021r., wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium  oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie podjęli jednogłośnie Uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.