Log in

Zakup węgla w 2023r.

Przypominamy, że dostępne są nowe wnioski na zakup preferencyjny paliwa stałego w 2023r. Istnieje możliwość zakupu węgla w ilości 1,5 tony, jednak w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu na 2022r., powiększa limit na rok 2023 (maksymalnie 3 tony).

Aby zakupić węgiel należy:

1. Złożyć wniosek.
Gospodarstwa domowe, których wniosek zostanie zweryfikowany pozytywnie otrzymają powiadomienie (na wskazany we wniosku numer telefony lub adres mailowy) o możliwości zapłaty za węgiel.
2. Opłacić wskazaną kwotę na rachunek bankowy Gminy Przybiernów.
Opał zostanie dostarczony ze składu po zaksięgowaniu wpłaty, powiadomienie o terminie dostawy zostanie wysłane na wskazany we wniosku numer telefonu.

Tak jak w roku 2022 zakupić można węgiel:
- groszek (8-25 mm)
- orzech (25-80 mm).

Cena opału w Naszej Gminie została ustalona na kwotę 1.950 zł brutto za tonę.

Zgodnie z ustawą do ceny węgla nie wlicza się kosztów transportu ze składu (z Przybiernowa) do gospodarstwa domowego.
Przy dostawie opału należy opłacić koszty dostawy. Wpłaty przyjmuje dostawca firma: „MARCELINA” HANDEL I USŁUGI ADAM WŁODARCZYK. Poniżej wysokość opłat:
a) Rokita, Zabierzewo, Brzozowo, Kartlewo, Przybiernów, Sosnowice, Miodowice i Moracz – 70,00 zł brutto za jeden transport,
b) Włodzisław, Czarnogłowy, Świętoszewko, Świętoszewo, Łożnica, Budzieszewice, Dzisna, Sobieszewo, Babigoszcz, Borowik, Machowica, Rzystnowo, Dzieszkowo, Buk, Derkacz, Leszczno, Żychlikowo - 130,00 zł brutto za jeden transport.

Realizacja wniosków odbywać się będzie według kolejności złożenia, natomiast dostaw według kolejności wpłat.

Osoby, które otrzymały informację, aby wpłacać za węgiel prosimy o jak najszybsze dokonywanie wpłat na konto gminy, gdyż brak wpłat opóźnia cały proces dystrybucji węgla.

załącznik:
- wniosek