Log in

Remont zajezdni autobusowej w Przybiernowie

	Gmina Przybiernów informuje, że zakończyły się prace na zadaniu  pn.: Zadanie nr 2: „Remont zajezdni autobusowej w Przybiernowie”.
b_300_200_16777215_0_0_images_2023_03_10_parking_2023_03_10_parking_logo.jpg

 

Gmina Przybiernów informuje, że zakończyły się prace na zadaniu  pn.: Zadanie nr 2: „Remont zajezdni autobusowej w Przybiernowie”.

Poprzednia nawierzchnia zatoki autobusowej była wykonana z płyt betonowych.  Nawierzchnia była w złym stanie technicznym. Posiadał liczne ubytki oraz nierówności podłużne poprzeczne, co powodowało zastoiska wody.

Zadanie nr 2 polegało na wykonaniu remontu nawierzchni zatoki autobusowej. Szerokość jezdni zatoki autobusowej po remoncie wynosi od 5,2 – do 6,0 m. Nawierzchnia wykonana jest z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm. Nawierzchnię została obramowana za pomocą krawężnika betonowego 15x22 cm na ławie z betonu C12/15. Od strony chodnika wykonano wymianę krawężnika betonowego 15x30 cm. W ramach prac odtworzono pasy zieleni wokół zatoki autobusowej.

Wykonawca prac była firma ATLAS STEEL Sp. z o.o. ul. Małkowskiego 30/1 70-304 Szczecin.

Zadania zostały sfinansowane  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach wygranego konkursu Wzrastająca odporność.