Log in

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W listopadzie 2022 r. Bank Gospodarstwa Krajowego „Polski Ład” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Gmina może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków o dofinansowanie w trzech kategoriach:

a) do 150 000 złotych,
b) do 500 000 złotych,
c) do 3 500 000 złotych.

17 marca 2023 r. Gmina Przybiernów złożyła wnioski na remont:
- kościołów w:

  • Przybiernowie - kwota wnioskowanych środków - 3.500.000,00 zł
  • Łoźnicy - kwota wnioskowanych środków - 490.000,00 zł
  • Włodzisławiu – kwota wnioskowanych środków - 449.800,00 zł
  • Rzystnowie - kwota wnioskowanych środków - 500.000,00 zł
  • Dziśnie - kwota wnioskowanych środków - 3.430.000,00 zł

- pałacu w Łoźnicy - kwota wnioskowanych środków - 3.500.000,00 zł
- budynku po dawnej szkole w Budzieszewicach - kwota wnioskowanych środków - 3.500.000,00 zł
- budynku „Starego Młyna” w Babigoszczy - kwota wnioskowanych środków - 2.756.351,74 zł