Log in

Remont części dachu budynku Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach

Remont części dachu budynku Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach
W dniu 15 września 2023 r. Pani Wójt Gminy Przybiernów Lilia Ławicka podpisała z Przedsiębiorstwem Budowlanym HELITEX Sp. z o.o. ze Szczecina umowę na wykonanie Remontu części dachu budynku Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach.
Remont polegał będzie na pokryciu istniejącego poszycia dachowego blachą dachówkopodobną na konstrukcji drewnianej.
Obecne pokrycie dachu stanowiło będzie termoizolację górną budynku Szkoły.
Przewidywana powierzchnia dachu przeznaczona do remontu wynosi ponad 800 m2.
Koszt całkowity remontu ustalony został w drodze przetargu na kwotę 279 494,84 zł.
Wykonanie remontu przyczyni się do zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach jak również poprawi jego estetykę.