bip Przybiernów
Log in

Przetargi, konkursy, zamówienia

Informujemy, że informacje dotyczące sprzedaży mienia, konkursy ofert i zamówienia na inwestycje znajdują się na naszej stronie BIP w odpowiedniej zakładce.

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków
Pomyślnie zakończono procedurę wyboru wykonawcy robót dla zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz”. W dniu 24 października została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Wykonawcą robót będzie firma P.P.H.U. BESTBUD Tatiana Bazylak ze Starego Lubotynia (woj. mazowieckie). Zgodnie z harmonogramem prac I etap zakończy się najpóźniej 10 lutego 2018 r. (stacja uzdatniania wody w Babigoszczy oraz oczyszczalnie w Babigoszczy, Dziśnie, Dzieszkowie, Sobieszewie, Budzieszewicach, Łoźnicy i Żychlikowie), natomiast zakończenie II etapu prac zaplanowane jest do dnia 10 lutego 2019 r. (oczyszczalnie w Świętoszewie, Włodzisławiu, Buku, Leszcznie, Derkaczu, Kartlewie, Brzozowie, Miodowicach i Rzystnowie).