bip Przybiernów
Log in

Przetargi, konkursy, zamówienia

Informujemy, że informacje dotyczące sprzedaży mienia, konkursy ofert i zamówienia na inwestycje znajdują się na naszej stronie BIP w odpowiedniej zakładce.

Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie.

Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie.Trwają prace związane z przebudową ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie. Ułożono już nawierzchnię jezdni i chodników na ul. Krzywoustego, obecnie natomiast przygotowywane jest podłoże ul. Jagiełły. Kolejnym etapem prac będzie budowa oświetlenia ulicznego i następnie prace wykończeniowe. Inwestycja jest dofinansowana ze środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończenie inwestycji przewiduje się do dnia 15 września 2018 r.