bip Przybiernów
Log in

Przetargi, konkursy, zamówienia

Informujemy, że informacje dotyczące sprzedaży mienia, konkursy ofert i zamówienia na inwestycje znajdują się na naszej stronie BIP w odpowiedniej zakładce.

Konkurs plastyczny - 100 lat niepodległości

Konkurs plastyczny - 100 lat niepodległości
zobacz więcej zdjęć Z okazji 100.  rocznicy odzyskania  przez Polskę niepodległości uczniowie naszych szkół  przystąpili do konkursu plastycznego popularyzującego  wiedzę historyczną związaną z dążeniem  Polaków
do odzyskania niepodległości. Konkurs obejmował 2 tematy:

A „Polska –moja ojczyzna” dla kl. O-III
B „ Nasza droga do niepodległości” dla klas IV-VII i VII oraz gimnazjum.

Komisja konkursowa   mając  94 złożone  prace oceniła je i nagrodziła .

Prace zgodnie z regulaminem konkursu oceniono w trzech kategoriach:

Zwycięscy w klasach  0-III :
I miejsce   Adrianna Słomczewska uczennica SP w Przybiernowie,
II miejsce  Adam Wierzbicki uczeń SP w Przybiernowie,
III miejsce  Liwia Kamińska uczennica SP w Czarnogłowach.

Zwycięscy w klasach IV-VI:
I miejsce Oskar Romańczuk  uczeń w SP w Czarnogłowach,
II miejsce Krystian Wójcik uczeń SP w Czarnogłowach,
III miejsce Kamil Rąbel uczeń SP w Przybiernowie.

Zwycięzcy w klasach VII i klasy gimnazjalne:
I miejsce  Oliwia Leszko klasa gimnazjalna,
II Klaudia Rosa uczennica SP w Czarnogłowach,
III Julia Lechowicz klasa gimnazjalna.

Komisja wyróżniła dwie prace: Darii Wołkowieckiej oraz Piotra Włodarczyka uczniów SP w Przybiernowie.

Naszym nauczycielom i pedagogom dziękujemy za pracę włożoną w organizację i przeprowadzenie  konkursu w szkołach.

Prace konkursowe  zostały  wyeksponowane na wystawie w Ośrodku Kultury w Przybiernowie podczas gminnych obchodów 100-lecia Niepodległości pn. „NIEPODLEGŁA ŁĄCZY”.