Log in

Zarządzenie w sprawie dnia wolnego

Zarządzenie  Nr 78/18 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 23 listopada 2018r.

w sprawie ustalenie 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy, OPS i GZEAS

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), w związku z art. 130 § 1 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dla pracowników Urzędu Gminy, OPS i GZEAS dzień:
24 grudnia 2018r. ustala się dniem wolnym od pracy;
15 grudnia 2018r. wyznacza się dniem pracy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka