Log in

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie w latach 2021 - 2023”.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „ Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Przybiernowie w latach 2021 - 2023”. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do Zarządzenia.

Pełna treść w załączonym dokumencie.