Log in

Oświadczenie o utrzymaniu efektów projektu - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR

𝙊𝙨́𝙬𝙞𝙖𝙙𝙘𝙯𝙚𝙣𝙞𝙖 𝙤 𝙪𝙩𝙧𝙯𝙮𝙢𝙖𝙣𝙞𝙪 𝙚𝙛𝙚𝙠𝙩𝙤́𝙬 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙪Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Przybiernów,
a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany zobowiązany jest do składania przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu (czyli od 17.04.2023 r.) w okresach co 12 miesięcy oświadczenia o utrzymaniu efektów projektu.

Wobec tego pierwsze oświadczenie prosimy składać w terminie od 20.05.2024 r. do 30.06.2024 r., w Urzędzie Gminy w Przybiernowie w pokoju nr 103 lub w Sekretariacie Urzędu Gminy lub wysłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów.

Wzór oświadczenia jest dostępny w Urzędzie Gminy w Przybiernowie, pok. nr 103 lub w Sekretariacie Urzędu Gminy lub do pobrania na stronie internetowej

Przypominamy, że oświadczenie składa rodzic (lub pełnoletni uczeń) na którego była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletności przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.