Log in

UWAGA! 31 maja mija termin wniesienia II raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkohol.

sprzedaż napojów alkoholowychUrząd Gminy w Przybiernowie przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Przybiernów, że dnia 31 maja 2024 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.
Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy:  BS Gryfice o. Golczewo nr 11 9376 1011 0071 1717 2004 0001
- z podaniem nr zezwolenia/zezwoleń i adresu punktu sprzedaży.

Brak wniesienia opłaty II raty w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie tj. 31 maja 2024r. skutkować będzie naliczeniem opłaty dodatkowej wynoszącej 30 % opłaty rocznej.
Wniesienie opłaty dodatkowej możliwe jest tylko w terminie 30 dni od dnia upływu terminu wymaganego do wniesienia opłaty.

Brak opłaty II raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.