Log in

Uwaga osoby starsze - ulga rehabilitacyjna nie dla każdego

W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że na terenie powiatu goleniowskiego są osoby, które pomagają w wypełnianiu zeznań podatkowych osobom starszym, w których wykazują nienależny zwrot z tytułu ulgi rehabilitacyjnej.  

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie wyjaśnia, że ulga rehabilitacyjna nie przysługuje tylko dlatego, że ktoś osiągnął określony wiek np. 70 lat. Odliczenie od dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne przysługuje wyłącznie osobom niepełnosprawnym, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności oraz osobom utrzymującym osoby niepełnosprawne – czyli ich opiekunom. Ponadto konieczne jest posiadanie dokumentów stwierdzających ich poniesienie np. faktury, rachunku. Osoby, które w sposób nieuprawniony skorzystały z tej ulgi powinny złożyć korektę zeznania podatkowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie przypomina, że nieuprawnione skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej stanowi wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny.

W przypadku, gdy podatnik złoży korektę przed podjęciem działań przez Urząd Skarbowy, kara grzywny nie jest wymierzana.