Log in

Przebudowa drogi w Moraczu

Przebudowa drogi w Moraczu
W ramach realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moracz" w dniu 6.10.2023r. podpisano list intencyjny określający wspólną realizację zadania przez Gminę Przybiernów i Nadleśnictwo Rokita. Długość odcinka drogi, która zostanie wykonana z płyt betonowych wynosi 369,91m. Dodatkowo wykonany zostanie zjazd z drogi powiatowej, przepust drogowy oraz zatoka parkingowa przy cmentarzu komunalnym w Moraczu.  Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców Gminy Przybiernów uczęszczających na cmentarz, a także zmniejszenie uciążliwości związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej i skutków jej prowadzenia przez Lasy Państwowe.  Wartość kosztorysu inwestorskiego wynosi 428tys.zł, jego realizację planuje się w 2023 roku.

Po podpisaniu listu intencyjnego, którego dokonali  w imieniu  Gminy Przybiernów - Wójt Gminy Lilia Ławicka oraz  Skarbnik Gminy Anna Zięba oraz w imieniu Nadleśnictwa Rokita- Nadleśniczy Mariusz Wabiszczewicz,  strony przystąpią do podjęcia umowy regulującej zasady i wysokość finansowania przedsięwzięcia.

Uroczystość, która odbyła się w siedzibie  Nadleśnictwa Rokita uświetnili: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek, Zastępca Dyrektor ds. Technicznych Urzędu Morskiego w Szczecinie Paweł Szumny oraz radni i mieszkańcy Gminy Przybiernów.