Log in

Konkurs - Sołtys Roku 2023

Konkurs - Sołtys Roku 202323 stycznia 2023 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs
o uzyskanie tytułu „Sołtys Roku” 2023. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. W toku konkursu wyłonionych zostanie
3 Laureatów, którzy otrzymają nagrody finansowe w wysokości po 6 000,00 zł brutto. Dodatkowo na 20 sołtysów czekają wyróżnienia, każde w kwocie 500 zł. Gmina Przybiernów zgłosiła trzech kandydatów, a są to sołtysi:

  • Łoźnicy – Pani Halina Kołodziej,
  • Czarnogłów – Pani Danuta Borkowska,
  • Dzieszkowa – Pan Paweł Zużewicz.

W ubiegłym roku do udziału w konkursie został wytypowany sołtys Rzystnowa Pan Andrzej Łuszczek oraz Łoźnicy Pani Halina Kołodziej.

Natomiast w roku 2021 zostali nominowani sołtys sołectwa Miodowice Pani Aneta Malec-Nikipirowicz oraz Brzozowa Pan Adam Szymański.

Niestety żaden z kandydatów w roku 2021 oraz 2022 nie uzyskał tytułu „Sołtysa Roku”.