bip Przybiernów
Log in

Przydomowe oczyszczalnie 

Przydomowe oczyszczalnie
zobacz więcej zdjęć Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz z udziałem środków pochodzących z budżetu gminy Przybiernów, w ramach I etapu przedmiotowej inwestycji wykonano 45 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, modernizacja stacji uzdatniania wody w Babigoszczy zbliża się ku końcowi. W II etapie inwestycji powstanie kolejnych 58 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Całkowite zakończenie inwestycji przewidziane jest do dnia 10 lutego 2019 r.