Log in

Dla Ukrainy

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

2022 02 28 informacja ukrainaWszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Więcej informacji:  https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=15161