bip Przybiernów
Log in

Zakup nowości wydawniczych

images5

W 2014 roku Biblioteka Publiczna w Przybiernowie po raz pierwszy uczestniczy w programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
W ramach dotacji, 1/3 funduszy przeznaczona została na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. W celu realizacji zadania zakupiono 469 nowości wydawniczych w tym 347 z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży. Program zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.