Log in

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Przybiernowie

mt_gallery:Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w PrzybiernowiePrzy Szkole Podstawowej w Przybiernowie zostało wybudowane wielofunkcyjne boisko sportowe. Boisko posiada nowoczesną, bezpieczną i funkcjonalną nawierzchnią poliuretanową. Ze względów bezpieczeństwa zamontowano piłkochwyty, natomiast cały obiekt został ogrodzony. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, przy współudziale inicjatywy Leader, jako część operacji pn. „Poprawa stanu bazy rekreacyjno-turystyczno-kulturalnej w gminie Przybiernów”. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 198 000,00 zł brutto, z czego 63,63 % (tj. 125 987,40 zł brutto) stanowiło dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

 

Oświetlenie w parku przy stadionie w Przybiernowie

mt_gallery:Oświetlenie w parku przy stadionie w PrzybiernowieW Przybiernowie zostało zamontowane nowe oświetlenie w parku przy stadionie oraz oświetlenie przyległego parkingu. W ramach inwestycji wbudowano sieć podziemnej infrastruktury technicznej wraz z przyłączami oraz posadowiono nowe słupy i oprawy oświetleniowe. Zastosowano najnowszą technologię ledową, dzięki czemu doświetlenie parku będzie efektywne i ekonomiczne. W pełni profesjonalne sterowanie umożliwia włączanie i wyłączanie oświetlenia ręcznie, jak również za pośrednictwem wbudowanego czujnika zmierzchowego. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, przy współudziale inicjatywy Leader, jako część operacji pn. „Poprawa stanu bazy rekreacyjno-turystyczno-kulturalnej w gminie Przybiernów”.

 

Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Czarnogłowach

mt_gallery:Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w CzarnogłowachNad jeziorem w Czarnogłowach zakończono inwestycję polegającą na zagospodarowaniu terenu w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. W ramach przedmiotowej inwestycji zostało przebudowane i zmodernizowane palenisko wraz z miejscami siedzącymi wokół, stanowiące centralny punkt spotkań zarówno turystów jak i lokalnych mieszkańców, powstały parkingi z nawierzchnią z kostki brukowej oraz zadaszone ławostoły, trwale posadowione na podłożu z kostki brukowej. Zachęcamy do wypoczynku i rekreacji w tym urokliwym miejscu. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, przy współudziale inicjatywy Leader, jako część operacji pn. „Poprawa stanu bazy rekreacyjno-turystyczno-kulturalnej w gminie Przybiernów”.

 

Place zabaw w Czarnogłowach i Rokicie

mt_gallery:Place zabaw w Czarnogłowach i RokicieW dniu 17 lipca br. zostały zakończone prace związane z budową placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Czarnogłowy oraz Rokita (w Rokicie wraz z zadaszonymi ławostołami rekreacyjnymi). Place są ogrodzone, posiadają bezpieczne nawierzchnie oraz regulamin korzystania z urządzeń zabawowych. W Urzędzie Gminy w Przybiernowie znajdują się zgodne z Polską Normą atesty i certyfikaty bezpieczeństwa na wszystkie urządzenia. Ze względu na konieczność trwałego ustabilizowania urządzeń poprzez całkowite związanie betonu w gruncie z placu zabaw nie należy korzystać do dnia 20 lipca br. włącznie, natomiast od dnia następnego zapraszamy do zabawy i życzymy udanej rekreacji. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, przy współudziale inicjatywy Leader, jako część operacji pn. „Poprawa stanu bazy rekreacyjno-turystyczno-kulturalnej w gminie Przybiernów”.