bip Przybiernów
Log in

Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Czarnogłowach

mt_gallery:Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w CzarnogłowachNad jeziorem w Czarnogłowach zakończono inwestycję polegającą na zagospodarowaniu terenu w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. W ramach przedmiotowej inwestycji zostało przebudowane i zmodernizowane palenisko wraz z miejscami siedzącymi wokół, stanowiące centralny punkt spotkań zarówno turystów jak i lokalnych mieszkańców, powstały parkingi z nawierzchnią z kostki brukowej oraz zadaszone ławostoły, trwale posadowione na podłożu z kostki brukowej. Zachęcamy do wypoczynku i rekreacji w tym urokliwym miejscu. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, przy współudziale inicjatywy Leader, jako część operacji pn. „Poprawa stanu bazy rekreacyjno-turystyczno-kulturalnej w gminie Przybiernów”.

 

  • Kategoria: Fundusze UE
  • Odsłony: 475

Place zabaw w Czarnogłowach i Rokicie

mt_gallery:Place zabaw w Czarnogłowach i RokicieW dniu 17 lipca br. zostały zakończone prace związane z budową placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Czarnogłowy oraz Rokita (w Rokicie wraz z zadaszonymi ławostołami rekreacyjnymi). Place są ogrodzone, posiadają bezpieczne nawierzchnie oraz regulamin korzystania z urządzeń zabawowych. W Urzędzie Gminy w Przybiernowie znajdują się zgodne z Polską Normą atesty i certyfikaty bezpieczeństwa na wszystkie urządzenia. Ze względu na konieczność trwałego ustabilizowania urządzeń poprzez całkowite związanie betonu w gruncie z placu zabaw nie należy korzystać do dnia 20 lipca br. włącznie, natomiast od dnia następnego zapraszamy do zabawy i życzymy udanej rekreacji. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, przy współudziale inicjatywy Leader, jako część operacji pn. „Poprawa stanu bazy rekreacyjno-turystyczno-kulturalnej w gminie Przybiernów”.

 

Podpisanie umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

Podpisanie umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
zobacz więcej zdjęć

W dniu 22.05.2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Przybiernowie podpisana została umowa o przyznaniu pomocy Gminie Przybiernów na “Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przybiernów oraz modernizację ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz”.  Operacja zostanie zrealizowania dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.310.106 zł. Obejmuje  wybudowanie 103 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Babigoszcz, Budzieszewice, Brzozowo, Buk, Dzieszkowo, Dzisna, Derkacz, Kartlewo, Leszczno, Łoźnica, Miodowice, Rzystnowo, Sobieszewo, Świętoszewo, Włodzisław, Żychlikowo oraz poprawę jakości wody pitnej poprzez modernizację ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz. Łączna wartość zadania zaplanowania została na kwotę 2.532.504,69 zł.
  • Kategoria: Fundusze UE
  • Odsłony: 855

Zakup nowości wydawniczych

images5

W 2014 roku Biblioteka Publiczna w Przybiernowie po raz pierwszy uczestniczy w programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
W ramach dotacji, 1/3 funduszy przeznaczona została na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. W celu realizacji zadania zakupiono 469 nowości wydawniczych w tym 347 z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży. Program zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

  • Kategoria: Fundusze UE
  • Odsłony: 987