Log in

Siłownia zewnętrzna w Łoźnicy. 

Siłownia zewnętrzna w Łoźnicy.
W ubiegłym tygodniu w Łoźnicy została zamontowana siłownia zewnętrzna, złożona z sześciu podwójnych, w pełni profesjonalnych urządzeń do ćwiczeń. Urządzenia posiadają wszystkie atesty i certyfikaty bezpieczeństwa oraz są zgodne z Polską Normą. Zamontowane urządzenia wymagają ustabilizowania w terenie z uwagi na fakt, że zostały posadowione w betonowym podłożu, w związku z czym do dnia 28 czerwca br. nie wolno z nich korzystać. Po tym terminie z urządzeń zostanie usunięta folia ochronna i będą one gotowe do użytkowania. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, przy współudziale inicjatywy Leader, jako część operacji pn. „Poprawa stanu bazy rekreacyjno-turystyczno-kulturalnej w gminie Przybiernów”.

Poprawa stanu bazy rekreacyjno-turystyczno-kulturalnej w gminie Przybiernów 

Poprawa stanu bazy rekreacyjno-turystyczno-kulturalnej w gminie Przybiernów
Na stadionie sportowym w Przybiernowie zostały wyremontowane trybuny. W ramach przedmiotowego remontu odnowiono podstawy siedzisk i powierzchnie pomiędzy poszczególnymi poziomami oraz zamontowano nowe ławki. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, przy współudziale inicjatywy Leader, jako część operacji pn. „Poprawa stanu bazy rekreacyjno-turystyczno-kulturalnej w gminie Przybiernów”.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz z udziałem środków pochodzących z budżetu gminy Przybiernów, w ramach I etapu przedmiotowej inwestycji wykonano 47 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (w miejscowościach: Babigoszcz, Dzisna, Dzieszkowo, Sobieszewo, Budzieszewice, Łoźnica) oraz zmodernizowano stację uzdatniania wody w Babigoszczy wraz z podłączeniem do nowej studni. W II etapie inwestycji powstanie kolejnych 56 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Całkowite zakończenie inwestycji przewidziane jest do dnia 10 lutego 2019 r.

Przydomowe oczyszczalnie 

Przydomowe oczyszczalnie
Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz z udziałem środków pochodzących z budżetu gminy Przybiernów, w ramach I etapu przedmiotowej inwestycji wykonano 45 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, modernizacja stacji uzdatniania wody w Babigoszczy zbliża się ku końcowi. W II etapie inwestycji powstanie kolejnych 58 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Całkowite zakończenie inwestycji przewidziane jest do dnia 10 lutego 2019 r.