Log in

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych

Od 2 grudnia 2020r wchodzi w życie uchwała nr XIV/115/20 Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie regulaminu otrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów.
W związku z powyższym od dnia 2 grudnia 2020r na terenie Gminy Przybiernów obowiązywać będzie segregacja odpadów komunalnych.
Obowiązek segregowania odpadów komunalnych dotyczy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jak również nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas nie prowadzili segregacji odpadów komunalnych, Urząd Gminy w Przybiernowie wzywa do zmiany deklaracji, natomiast nieruchomości nie zamieszkałe (podmioty gospodarcze, szkoły i inne placówki edukacyjne, zakłady pracy, itp.) powinny aneksować swoje umowy z przedsiębiorstwem wykonującym usługę wywozu odpadów komunalnych.

Uchwała Nr XIV/115/20Uchwała Nr XIV/115/20Rady Gminy w Przybiernowiez dnia 30 września 2020r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GminyPrzybiernów
Uchwała Nr XIV/118/20 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 września 2020r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości