Log in

Bitwa o wozy 2020

Bitwa o wozy 2020Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje 16 wozów strażackich. Trafią do jednej gminy w każdym województwie, w której frekwencja podczas wyborów prezydenckich będzie najwyższa.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem.

Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.