Log in

Azbest 2017

Urząd Gminy w Przybiernowie do 30.04.2017r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest (demontaż, transport, utylizacja). Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie, listownie lub u sołtysów. Informacje tel. 91 466 75 30, 91 466 75 36 w godzinach 8:00 - 15:00

Wniosek o przyznanie dofinansowania.