Log in

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych

Od 2 grudnia 2020r wchodzi w życie uchwała nr XIV/115/20 Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie regulaminu otrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów.
W związku z powyższym od dnia 2 grudnia 2020r na terenie Gminy Przybiernów obowiązywać będzie segregacja odpadów komunalnych.
Obowiązek segregowania odpadów komunalnych dotyczy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jak również nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas nie prowadzili segregacji odpadów komunalnych, Urząd Gminy w Przybiernowie wzywa do zmiany deklaracji, natomiast nieruchomości nie zamieszkałe (podmioty gospodarcze, szkoły i inne placówki edukacyjne, zakłady pracy, itp.) powinny aneksować swoje umowy z przedsiębiorstwem wykonującym usługę wywozu odpadów komunalnych.

Uchwała Nr XIV/115/20Uchwała Nr XIV/115/20Rady Gminy w Przybiernowiez dnia 30 września 2020r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GminyPrzybiernów
Uchwała Nr XIV/118/20 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 września 2020r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Kompostujesz - mniej płacisz

Od 2 grudnia 2020r wchodzi w życie uchwała nr XIV/117/20 Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów.

Ustala się zwolnienie w wysokości 2,00zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości zadeklaruje chęć kompostowania nie będzie otrzymywał worków brązowych jak również nie będzie mógł oddawać bioodpadów (u źródła zgodnie z harmonogramem oraz do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

- Uchwała Nr XIV/117/20Uchwała Nr XIV/117/20Rady Gminy w Przybiernowiez dnia 30 września 2020r.w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, naktórych zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów.
- Uchwała Nr XIV/118/20Uchwała Nr XIV/118/20Rady Gminy w Przybiernowiez dnia 30 września 2020r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Przybiernowie informuje, że odpady biodegradowalne i zielone zaplanowane do odbioru w dniu
16 kwietnia 2020 r. będą odbierane w piątek 17 kwietnia 2020r (worki brązowe) 

Ogłoszenie dotyczy mieszkańców miejscowości: Przybiernów, Miodowice, Zabierzewo, Rzystnowo, Sosnowice, Brzozowo, Kartlewo, Rokita, Derkacz, Machowica.

Pracownicy PGK Goleniów nie wchodzą na teren posesji, prosimy o wystawienie worków brązowych przed posesję.