Log in

Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie.

Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie.Trwają prace związane z przebudową ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie. Ułożono już nawierzchnię jezdni i chodników na ul. Krzywoustego, obecnie natomiast przygotowywane jest podłoże ul. Jagiełły. Kolejnym etapem prac będzie budowa oświetlenia ulicznego i następnie prace wykończeniowe. Inwestycja jest dofinansowana ze środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończenie inwestycji przewiduje się do dnia 15 września 2018 r.

Przebudowa dróg gminnych

Gmina Przybiernów planuje realizację inwestycji polegającej na przebudowie ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie. W tym celu wyłoniono w procedurze przetargu nieograniczonego wykonawcę przedmiotowych robót. Planowane prace obejmować będą wykonanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki brukowej typu Polbruk oraz budowę oświetlenia ulicznego w technologii ledowej. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac zakończenie przewiduje się zakończenie inwestycji do 15 września 2018 r.

Siłownia zewnętrzna w Przybiernowie.

Siłownia zewnętrzna w Przybiernowie.
Pod koniec ubiegłego miesiąca na terenie „Małego parku” w Przybiernowie wybudowano siłownię zewnętrzną, w skład której wchodzi sześć podwójnych urządzeń do ćwiczeń. Zamontowano również górę wspinaczkową dla dzieci w części działki przeznaczonej na zabawę dla najmłodszych. Wszystkie nowe elementy wyposażenia „Małego parku” posiadają atesty i certyfikaty wymagane aktualnymi normami i przepisami prawa. Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie ze środków pochodzących z budżetu krajowego w ramach udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej. Zapraszamy do korzystania!

Pierwsza siłownia zewnętrzna

2016 07 21 silowniaZgodnie z Uchwałą nr XIII/248/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego, Gminie Przybiernów przyznano dofinansowanie.
Środki będą przeznaczone na poprawę infrastruktury sportowej tj. na zakup i montaż pierwszej siłowni zewnętrznej na terenie gminy. Planowana wartość inwestycji to ponad 36 tys. w tym pozyskane dofinansowanie z wydziału sportu 18.300 zł. 
Siłownia będzie zlokalizowana na terenie „Małego parku” w Przybiernowie.