Log in

Przetargi, konkursy, zamówienia

Informujemy, że informacje dotyczące sprzedaży mienia, konkursy ofert i zamówienia na inwestycje znajdują się na naszej stronie BIP w odpowiedniej zakładce.

 

Wykonano kolejne remonty dróg gminnych.

Mając na uwadze uzasadnione wnioski mieszkańców miejscowości Przybiernów oraz Kartlewo, na przełomie kwietnia i maja 2016 r., Gmina Przybiernów wykonała remonty gruntowych dróg gminnych. Przy użyciu równiarki drogowej oraz walca wyrównano, wyprofilowano i zagęszczono nawierzchnię drogi Kartlewo – Kartlewo Kolonia oraz ulicy Świerkowej w Przybiernowie. Odnowiono także dojazd do cmentarza komunalnego w Przybiernowie.

W tym samym czasie naprawiono również odcinek nawierzchni ulicy Jagiellończyka w Przybiernowie. Naprawa polegała na wykorytowaniu drogi, zasypaniu jej piaskiem podsypkowym oraz kruszywem.

Wykonane prace zapewnią komfort jazdy oraz zwiększą bezpieczeństwo użytkowników ww. dróg.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dobiega końca etap projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu Gminy Przybiernów. Zainteresowanie mieszkańców przerosło oczekiwania gminy, z czego należy się cieszyć, jednak niestety nie u wszystkich chętnych możliwe będzie wybudowanie oczyszcalni, czego najczęstszym powodem okazały się niekorzystne warunki gruntowo - wodne oraz nieuregulowane sprawy związane z tytułem prawnym do nieruchomości.

W dalszym etapie prac gmina przystąpi do realizacji kolejnego formalno - prawnego etapu inwestycji (w tym procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót i wszelkich pozwoleń przewidzianych przepisami prawa), zmierzającego do rozpoczęcia prac w terenie,   o czym będą Państwo na bieżąco informowani.

Przebudowa dróg gminnych.

Gmina Przybiernów złożyła wnioski o dofinansowanie przebudowy ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie, ul. Lipowej w Czarnogłowach oraz części drogi gminnej w Kartlewie (na odcinku od asfaltowej drogi powiatowej do tartaku). W Przybiernowie zakres prac przewidywał wykonanie jezdni i chodników o nawierzchni z kostki typu polbruk oraz budowę oświetlenia ulicznego w technologii solarnej, natomiast w Czarnogłowach i w Kartlewie wykonanie jezdni z masy bitumicznej (po uprzednim usunięciu drzew kolidujących z poczególnymi inwestycjami).