Log in

Ważna informacja dla interesantów PUP

W związku z istniejącą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie zwraca się z prośbą o ograniczenie przez osoby korzystające z usług PUP kontaktów osobistych do niezbędnego minimum.

Pracodawcy:
zalecamy korzystanie z narzędzi teleinformatycznych. Większość wniosków i innych dokumentów można złożyć za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub poprzez EPUAP. Uzupełnienia i inne mniej istotne sprawy, nie wymagające podpisu można przesyłać drogą mailową. Można również korzystać z poczty tradycyjnej. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.


Bezrobotni i poszukujący pracy:

  1. Rejestracja - zalecamy rejestrację elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.
  2. Wizyty – wszystkie wizyty związane z potwierdzeniem gotowości do pracy zostają zastąpione kontaktem telefonicznym lub przełożone na inny termin. Doradcy klienta skontaktują się z osobami, które mają wyznaczone terminy wizyt w najbliższym czasie i ustalą szczegóły. W razie braku takiego kontaktu przed wyznaczonym terminem wizyty, można zadzwonić samodzielnie. W każdej innej sprawie prosimy, jeśli to możliwe, również o kontakt telefoniczny.

Wiele spraw można załatwić zdalnie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, EPUAP lub pocztą tradycyjną.