Log in

Rejestracja w PUP przez internet - film

Powiatowy Urząd Pracy ograniczył kontakty z osobami z zewnątrz,przez co rejestracja osobista nie jest możliwa do odwołania. Istnieje natomiast możliwość zarejestrowania się w PUP przez internet, co objaśnia film instruktażowy dostępny pod poniższym adresem: