Log in

W związku z pandemią koronawirusa w w celu załatwienia sprawy należy telefonicznie umówić się z pracownikiem:

  • sekretariat urzędu (centrala) tel. 91 4667530
   • budownictwo, zamówienia publiczne: 914667542
   • działalność gospodarcza, dowody osobiste: 914667546 (wejście B)
   • kadry, obsługa Rady Gminy, punkt spisowy NSP: 914667538
   • księgowość: 914667544
   • ochrona środowiska, drogi, rolnictwo: 914667542
   • odpady: 914667536
   • płace, czynsze, podatek VAT: 914667545
   • podatki: 914667543
   • wycinka drzew, gospodarka mieszkaniowa, OC: 914667547
   • zagospodarowanie przestrzenne, nieruchomości i transport: 914667540
 •  
  • Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 914667549 lub 914186454, dział świadczeń tel. 914667553
  • GZEAS tel. 914667556
  • Urząd Stanu Cywilnego tel. 914667562 (wejście B do Urzędu)

 

Korespondencja, wszelkie wnioski i pisma są przyjmowane w formie:

  • korespondencyjnej – na adres: Urząd Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów,
  • przez ePUAP,
  • poprzez zostawienie pisma w skrzynce podawczej umieszczonej w przedsionku przy wejściu głównym do Urzędu (wejście A).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie informuje, że Dział Świadczeń Rodzinnych, zajmujący się zasiłkami rodzinnymi, funduszami alimentacyjnymi, 500+, 300+ oraz stypendiami szkolnymi, przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-13:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym (tel. 914667553).